select :  
สินค้า


ทีพีไอ M 600

 

ทีพีไอ M 600

ปูนซ่อมอเนกประสงค์ทีพีไอ M600 ใช้ในงานซ่อมแซมต่างๆ สำหรับบริเวณพื้นที่ขนาดเล็ก เช่น การแตกร้าว, หลุดล่อนของผนัง, งานซ่อมอุดรอยแตก หรือรอยเจาะฝังท่อ, กันซึมและงานซ่อม ติดกระเบื้องเซรามิค มีคุณสมบัติพิเศษในการเพิ่มแรงยึดเกาะสูงเป็นพิเศษ ทำให้เนื้อปูนมีความเหนียวลื่นทำงานง่าย ลดปัญหาการแตกร้าวและการหดตัวหลังจากการทำงาน

 

วิธีการใช้งานปูนซ่อมอเนกประสงค์ ทีพีไอ M 600

  • งานซ่อมการแตกร้าว หลุดล่อนของผนังและพื้ัน

สกัดผิวเปิดหน้าให้เป็นช่องกว้าง 1-1.5 ซม. ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่มผสมปูนซ่อมอเนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือหลุดล่อนและแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง

 

  • งานซ่อมอุดปะรอยแตกหรือรอยเจาะฝังท่อ

ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม ผสมปูนซ่อมเอนกประสงค์ กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม นำปูนที่ผสมแล้วไปอุดรอยแตกร้าวหรือเจาะฝังท่อและตกแต่งผิวให้เรียบ ทิ้งไว้จนแห้ง

 

  • งานซ่อมติดกระเบื้องเซรามิค

สกัดกระเบื้องเดิมส่วนที่ต้องการซ่อมออกให้หมด ทำความสะอาดบริเวณที่จะซ่อม และราดน้ำให้ชุ่ม ผสมปูนซ่อมเอนกประสงค์กับน้ำสะอาดตามอัตราส่วนที่เหมาะสม นำปูนที่ผสมแล้ว ป้ายบนกระเบื้องที่เตรียมไว้หนา 1-2 ซม. นำไปติดบริเวณที่ต้องการซ่อมปรับระดับและแนวให้เสมอกระเบื้องเดิม