select :  
สินค้า


ทีพีไอ M 501

 

 

ทีพีไอ M 501

เป็นกาวซีเมนต์คุณภาพสูง สำหรับติดกระเบื้องและบุผนัง ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีแรงยึดเกาะสูงพิเศษ โดยสามารถปูบนพื้นผิวที่ยึดเกาะยาก เช่น ผิวคอนกรีตมัน ไม้อัดซีเมนต์ หรือผนังกระเบื้องเดิมโดยไม่ต้องสกัดออก ใช้ได้กับกระเบื้องทุกชนิด เช่น โมเสคแก้ว กระเบื้องแก้ว คิ้วกระจก หินอ่อน หรือหินแกรนิต เป็นต้น

 

วิธีการเตรียมผิวและการใช้งาน

ทำความสะอาดพื้นหรือผนังที่ต้องการปูกระเบื้องโดยไม่ให้มีฝุ่น คราบน้ำมัน สี สารเคมีหรือสิ่งซึ่งมีผลต่อการยึดเกาะ กรณีพื้นหรือผนังเป็นกระเบื้องเดิมต้องมั่นใจว่ามีความแข็งแรงมากพอ กระเบื้องยังคงยึดติดแน่น ไม่หลุดล่อน ถ้าพื้นหรือผนังมีคุณสมบัติไม่ดีพอ ต้องมีการปรับปรุงแก้ไขด้วยวิธีการที่เหมาะสมก่อนการปูกระเบื้อง ผสมกาวซีเมนต์ทีพีไอ M 501 กับน้ำสะอาด โดยใช้อัตราส่วน ปูน 1 ถุง (20 กก.) ต่อน้ำ 4 ลิตร ปั่นผสมให้เป็นเนื้อเดียวกัน ปาด กาวซีเมนต์ทีพีไอ M 501 บนพื้นที่ที่ต้องการจะปูกระเบื้องหนาประมาณ 5 มม. จากนั้นใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่องทำมุม 45 องศากับพื้นผิว ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้น ที่เตรียมไว้กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่น จัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม และทำความสะอาดผิวกระเบื้องที่มีคราบปูนติดอยู่