select :  
สินค้า


ทีพีไอ M 500

 

ทีพีไอ M 500

คือกาวซีเมนต์สำหรับติดกระเบื้องปูพื้นหรือบุผนังทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ให้แรงยึดเกาะสูง มีเวลาในการใช้งานหลังผสม และระยะเวลาในการจัดตกแต่งกระเบื้องได้้อย่างเหมาะสม สะดวกต่อการใช้งานประหยัดเวลา และค่าใช้จ่าย มีคุณสมบัติพิเศษในการอุ้ม น้ำทำให้เหนียว เพิ่มแรงยึดเกาะ จึงลดปัญหาการหลุดล่อนของ กระเบื้อง แห้งตัวช้า ทำให้เพิ่มเวลาในการปรับ แนวกระเบื้องมากขึ้น

 

วิธีการใช้งานกาวซีเมนต์ติดกระเบื้องทีพีไอ M 500

ทำความสะอาดผนังหรือพื้นที่ที่จะติดกระเบื้อง พรมน้ำรอให้หมาด ผสมกาวซีเมนตทีพีไอ M 500 กับน้ำสะอาด 2.7 : 1 โดยปริมาตร กวนให้เข้าเป็นเนื้อเดียว สามารถนำไปใช้งานได้ทันที ปาด กาวซีเมนต์ทีพีไอ M 500 บนผนังหรือพื้นหนาประมาณ 5 มม. ใช้เกรียงหวีฉาบให้เป็นร่อง โดยทำมุม 45 องศา กับพื้นผิว ติดกระเบื้องบนผนังหรือพื้นที่ที่เตรียมไว้ กดหรือใช้ค้อนยางเคาะให้แน่นจัดแนวกระเบื้องให้สวยงาม